Cowen obniża ocenę Kohla, ponieważ inflacja uderza w konsumentów o średnich dochodach